Kolektivni ugovor

Vlada Republike Hrvatske i reprezentativni sindikati državnih službi, dana 9. studenoga 2017. godine, zaključili su Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike:
(NN 112/17; NN 12/18 - izmjene; NN 2/19 - dodatak I.)

poveznice na stranicama Ministarstva uprave: