Uprava za strateško planiranje, programe Europske unije i međunarodnu suradnju

Olivera Šarić, pomoćnica ministra
e-mail:trziste@mint.hr
tel. 6169 360
fax. 6169 379
  • ​Sektor za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije
  • Sektor za turističku politiku i međunarodnu suradnju