Uprava za pravne poslove i standarde

Monika Udovičić, pomoćnica ministra
e-mail: pravni@mint.hr
tel. 6169 243
fax. 6169 205
 
  • Sektor za pravne poslove
 
  • Sektor za standarde (kategorizacija)
Savska cesta 41/III
tel. 6459 280
tel. 6459 285
fax. 6459 289