Samostalni sektor turističke inspekcije

dr. sc. Jasenka Štiglec, načelnica Samostalnog sektora
Trg Republike Hrvatske 8/I
e-mail: turisticka.inspekcija@mint.hr
tel. 4627 445
fax. 4627 446