Javni pozivi

Slika /AA_2018_b-fotke/ilustracije/zoran_jelaca_w024.jpg

​2019. 
_____________________________________________________

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - KTG 2019

22. 5. 2019. Odluke o odabiru projekata: 

 • Mjera A1 (sve vrste iz skupine „hoteli“)
 • Mjera A2 (kampovi i kamp odmorišta)
 • Mjera A3 (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
 • Mjera A4 (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
 • Mjera B (razvoj posebnih oblika turizma)
 • Mjera C (defibrilatori i IT tehnologije)
 • Mjera D (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Napomena: Upute o proceduri potpisivanja ugovora odabrani prijavitelji dobit će elektroničkom poštom. Prema odredbama programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva“ Ministarstvo turizma nema obvezu posebno obavještavati prijavitelje kojima potpore nisu odobrene.

28. 1. 2019.  - KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 1. ožujka 2019. godine

 • JAVNI POZIV KTG/2019 /.pdf
 • PROGRAM KTG/2019 /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
 • Obrazac prijave KTG/2019 /.pdf
 • Obrazac opisa projekta /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 • Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava /.docx
 • Konačno izvješće o završetku projekta /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničko poštom, slanjem upita na sljedeće e-mail adrese:

•             a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
•             a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
•             a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
•             a4-opg@mint.hr (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - OPG)
•             b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
•             c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i IT tehnologije)
•             d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Za tehničku podršku u ispunjavanju obrasca prijave KTG2019 pošaljite upit na: pmo-hd@infodom.hr 
Odgovori na upite u najkraćem mogućem roku poslat će se prema redoslijedu primanja izravno na adrese onih koji su pitanja postavili. Posljednji dan za slanje upita je 1. ožujka 2019. godine do 13 sati.

_____________________________________________________


26. 4. 2019 - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini - otvoren do 28. lipnja 2019. Dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: fondzaturizam@mint.hr

____________________________________________________

VAŽNO: Nakon odobrenja povećanja alokacije za projekte s rezervne liste objavljena je 2. Odluka o financiranju projekata iz Poziva UP.02.2.2.03 Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva kojom je dodijeljeno dodatnih 32.366.908,85 kn.

____________________________________________________

19. 3. 2019. - Odluka o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u 2019. godini koje na svojem području organiziraju županije zbog povećanog broja turista tijekom turističke sezone

____________________________________________________

14. 2. 2019. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2019. godini - otvoren do 13. 3. 2019. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: cikloturizam@mint.hr

 • Javni poziv /.pdf
 • Program razvoja cikloturizma na kontinentu /.pdf
 • CKL 19 obrazac /.docx

____________________________________________________

7. 2. 2019. - Javni natječaj za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2019. - otvoren do 7. 3. 2019. - dodatna pitanja isključivo elektroničkom poštom do 21. 2. 2019. na: udruge@mint.hr (odgovori će biti objavljeni do 26. 2. 2019.)

 1. Javni natječaj /.pdf
 2. Odluka o provedbi javnog natječaja /.pdf
 3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna /.pdf
 4. Upute za prijavitelje /.pdf
 5. Obrazac opisa projekta /.docx
 6. Obrazac proračuna /.xlsx
 7. Šifre aktivnosti - korisnici /.xlsx
 8. Obrazac izjave o partnerstvu /.docx
 9. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja /.docx
 10. Izjava o financiranim projektima /.docx
 11. Obrazac životopisa /.docx
 12. Obrazac ugovora /.docx
 13. Obrazac financijskog izvještaja /.xlsx
 14. Obrazac opisnog izvještaja projekta /.docx
 15. Obrazac o stavkama nastalih troškova /.docx
 16. Obrazac s opisom svih odstupanja u izvorima financiranja /.docx
 17. Strategija razvoja turizma RH do 2020. (NN 55/13)
 18. Pitanja i odgovori
 19. Ažurirani indikativni kalendar /.docx

_____________________________________________________

31. 1. 2019. - JAVNI POZIV srednjim strukovnim i umjetničkim školama za PROMOCIJU I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM  2019. - otvoren do 28. 2. 2019. - dodatne informacije isključivo elektroničkom poštom: promocijazanimanja@mint.hr

 • Javni poziv /.pdf
 • Upute za prijavitelje /.pdf
 • Obrazac prijave /.docx
 • Obrazac proračuna /.xlsx
 • Izjava o partnerstvu /.docx
 • Obrazac financijskog izvješća /.xlsx
 • Ažurirani indikativni kalendar /.docx

_____________________________________________________