QA udruge

Pitanja i odgovori za udruge – prijavitelje na Javni natječaj Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2020.
 
  • Koliko mjeseci trajanja projekta je moguće prijaviti? 
Sukladno Uputama za prijavitelje, točki 2.3.: Prihvatljive aktivnosti su programi stručnog usavršavanja i osposobljavanja započeti od 1.1.2020. godine a krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 15. travnja 2021. godine. Samo trajanje projekta unutar navedenog razdoblja nije ograničeno.
  • Najčešće postavljena pitanja odnosila su se na prihvatljivost prijavitelja i troškova navedenih u prijavi  U točki 2.1. i 2.4. Uputa za prijavitelje navedeno je tko može podnijeti prijavu na Javni natječaj i koje obvezne uvjete Prijavitelj mora ispuniti te koji su prihvatljivi troškovi.
Sukladno točki 3.6. „U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi“.