Smještaj u studentski dom

Pravo na dodjelu mjesta u studentski dom imaju hrvatski (kategorizirani) sportaši u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, broj: 63/19) koji je u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
 
Mjesta u studentskim domovima namijenjena su redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su upisali višu godinu studija ili po prvi put upisuju I. godinu studija. Pravilnik u članku 4. stavku 4. propisuje da Ministarstvo znanosti i obrazovanja može posebnim odlukama, uz prethodno mišljenje Ministarstva turizma i sporta, dodijeliti mjesta u studentskim domovima i u slobodnim kapacitetima učeničkih domova redovitim studentima sportašima od I. do IV. kategorije uz uvjet da su prijavljeni na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku.
 
Redoviti studenti – kategorizirani sportaši, uz uvjet da su se prijavili na natječaj studentskoga centra u natječajnome roku, dužni su Ministarstvu turizma i sporta podnijeti Zahtjev za smještaj redovitog studenta - kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.
 
Zahtjev za smještaj redovitog studenta – kategoriziranog sportaša sveučilišnih i stručnih studija u studentski dom: https://issobrasci.gov.hr/Obrazac/Popis#natjecajID=13
 
Po raspisivanju natječaja za dodjelu mjesta u studentski dom, Ministarstvo turizma i sporta daje suglasnost na temelju ranije dogovorenih kvota s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a sukladno raspoloživim kapacitetima koje određuje Studentski centar.