Kategorizirani sportaši u sustavu visokog obrazovanja

Kako bi se uskladile obveze studiranja s obvezama kategoriziranih sportaša s obzirom na pripremne i natjecateljske aktivnosti te kako bi se omogućila kategoriziranim sportašima druga karijera nakon završetka sportske karijere, u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom proveden je projekt Kategorizirani sportaši u sustavu obrazovanja.

Projekt se provodi od 2008. godine i odobrio ga je Rektorski zbor hrvatskih sveučilišta i Vijeća veleučilišta i visokih škola, nakon čega su održane stručne rasprave na svim sveučilištima. Nakon rasprave donesen je zaključak kako postoji potreba za jedinstvenim rješavanjem problema te kako tada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta treba izraditi dokument kojim bi se kategoriziranim sportašima koji imaju interes za upis na studij osigurali odgovarajući uvjeti za upis, pohađanje i završetak studija u Republici Hrvatskoj. Tako je tada Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta zajedno s Hrvatskim olimpijskim odborom izradilo i predložilo dokument - Preporuka o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša. Sve aktivnosti Ministarstva preuzeo je Središnji državni ured za šport i nastavio provoditi aktivnosti dual karijere.

Na temelju zaključka sa 6. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana u Rijeci, 19. lipnja 2009. godine, u skladu s člankom 7. stavkom 4. Zakona o sportu (“Narodne novine”, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16), polazeći od potrebe stvaranja odgovarajućih uvjeta studiranja kategoriziranih sportašica i sportaša, Rektorski zbor usvojio je Preporuku o uvjetima studiranja kategoriziranih sportaša u visokom obrazovanju na redovitoj sjednici koja je održana u Rijeci 22. travnja 2009. godine.