Krovna sportska udruženja

Hrvatski olimpijski odbor sukladno Zakonu o sportu predstavlja najvišu nevladinu nacionalnu sportsku udrugu u koju se udružuju nacionalni sportski savezi, sportske zajednice u županijama i Gradu Zagrebu te druge udruge. Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih skrbe o provođenju sportskih natjecanja i sportsko-rekreativnih aktivnosti osoba s invaliditetom dok Hrvatski školski sportski savez i Hrvatski akademski sportski savez skrbe o školskom odnosno akademskom sportu.

Ministarstvo turizma i sporta temeljem članka 75. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) financira javne potrebe u sportu na državnoj razini koje se, između ostaloga, odnose i na djelovanje nacionalnih sportskih saveza, Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Tablica izvršenja Programa javnih potreba u sportu države razine po godinama

 

  SREDSTVA     DRŽAVNOG     PRORAČUNA   HOO HPO HSSG HASS HŠSS UKUPNO
2018. godina  
  140.876.975,00  
 
  16.200.000,00     2.983.500,00     3.825.840,00     16.500.000,00     180.386.315,00  
2017. godina  
  122.218.919,00  
 
  14.483.392,00     4.330.350,00     2.798.350,00     12.365.000,00     156.196.011,00  
2016. godina  
  114.244.770,00  
 
  10.326.627,00     2.014.988,00     2.500.000,00     9.697.250,00     142.422.179,11