Natječaji

24. 1. 2020. Obavijest o Otvorenom postupku javne nabave:

Ministarstvo turizma i sporta RH kao projektni partner u okviru Eusair  Facility Point projekta sukladno zadacima navedenim u Radnom paketu T 2.1. projekta, Aktivnostima T2.1.4., T2.1.5. i T2.1.6. kao podrška koordinaciji za 4. stup objavljuje otvoreni postupak javne nabave.

Otvoreni postupak odnosi se na nabavu  usluga vanjskih stručnjaka za razvoj projekata 4. stupa „Održivi turizam“ Strategije EU za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) u skladu s usvojenim prioritetnim temama.

Postupak se provodi na međunarodnoj razini poštujući EU i nacionalni regulatorni okvir, kao i pravila o podobnosti važeća za ADRION i Eusair  Facility Point.

U skladu s navedenim Otvoreni postupak javne nabave objavljen je na službenim stranicama: