Republika Bugarska

Turistički Ugovor između Vlade RH i Vlade Republike Bugarske sklopljen 1996. godine.
 
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2016. godini:
- dolasci: 64 448
- noćenja: 126 149
Statistički pokazatelji turističkog prometa u 2017. godini:
- dolasci: 65.719 (+1,97%)
- noćenja: 134.156 (+6,35%) 
 
Institucija nadležna za područje turizma: Ministarstvo turizma
Ministrica: Nikolina Angelkova
Adresa: 1, Saborna str., Sofia 1000 
Tel.: +359 2 904 6809
Fax: +359 2 987 21 90
E-mail: edoc@tourism.government.bg
Web: www.tourism.government.bg