Potpisani Sporazumi/Memorandumi

Klikom na naziv zemlje dobit ćete uvid u statističke pokazatelje turističkog prometa iz navedene zemlje u RH te kontakte i državnu instituciju nadležnu za područje turizma.

SKLOPLJENI SPORAZUMI/ MEMORANDUMI/ PROTOKOLI i RG

ZEMLJA

VRSTA DOKUMENTA

POTPISAN

Predviđa li RG

1. Albanija

Ugovor

1994.

da  (1 × godišnje)

2. Austrija

Sporazum

1998.

da (1 × godišnje)

3. Azerbajdžan

Memorandum (vlade)

2013.

da

4. Bjelarus

Sporazum

2010.

ne

5. Bosna i Hercegovina

Aneks Ugovoru o tur.suradnji o posebnim odnosima

1999.

da (1 × godišnje)

6. Bosna i Hercegovina Sporazum (Republike) 2017. da (1 x u 2 godine)

7. Brazil

Sporazum

2001.

ne

8. Bugarska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)

9. Crna Gora

Sporazum

2013.

da

10 Češka (1)

Protokol (2)

1998.

ne

11. Češka

Sporazum

2005.

da (1 × u 2 godine)

12. Egipat

Ugovor

1997.

da

13. Grčka

Sporazum

1998.

da, po potrebi


14. Indija
 

Memorandum
 

2019.
 

da, po potrebi
 

15. Iran

Memorandum

2003.

da, po potrebi

16. Italija

Sporazum

1997.

ne, ali 2 × održana

17. Izrael

Sporazum

1998.

po potrebi

18. Katar

Memorandum (vlade)

2010.

ne

19. Kina

Memorandum (posebni oblici turizma)

2019.

da, po potrebi

20. Kina

Memorandum

2018.

da, po potrebi

21. Latvija

Ugovor

2005.

da (1 × u 2 godine)

22. Litva

Sporazum

2007.

da (1 × u 2 godine)

23. Mađarska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)

24. Makedonija

Sporazum

2006.

da (1 × u 2 godine)

25. Maroko Sporazum
(na razini vlada)
2019. da, po potrebi

26. Moldova

Sporazum

2006.

da, po potrebi

27. Oman

Memorandum (vlade)

2009.

da

28. Poljska

Ugovor

1996.

da (1 × godišnje)


29. Portugal
 
Sporazum 2014. da

30. Rumunjska

Ugovor

1994.

da (1 × u 2 godine)

31. Ruska Federacija

Sporazum

2002.

ne (2 x održana)

32. San Marino

Sporazum

2004.

da, po potrebi

33. Slovačka

Ugovor

1996.

da, po potrebi

34. Španjolska

Ugovor

1994.

da

35. Turkmenistan

Memorandum o suglasnosti između nadležnih turističkih institucija

2014.

da

36. Turska

Ugovor

1996.

da (1 × u 2 godine)

37. Ukrajina

Ugovor

1996.

ne, ali se traži

38. Velika Britanija

Memorandum (na razini vlada)

2000.

ne

 

(1) Realno je broj važećih međunarodnopravnih akata manji za jedan, s obzirom da je potpisom sporazuma s Češkom Republikom prestao važiti Protokol, ali se navodi zbog slijednosti događaja

(2) Protokol je prestao važiti potpisivanjem Sporazuma u rujnu 2005. godine

(3) Oba dokumenta potpisana s NR Kinom su na snazi

(4) Memorandum regulira organizirane dolaske kineskih turista u RH