Europski strukturni i investicijski fondovi

Trenutno nema otvorenih poziva za podnošenje projektnih prijedloga u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.", a koji su povezani sa sektorom turizma.

_______________________________________________________________________________________________________

Natječaj "Promicanje održivog razvoja prirodne baštine" je zatvoren.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 196 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razni.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima čiji su osnivači jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, zatim jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave te Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, jedinice područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave, organizacije civilnog društva, uredi turističke zajednice te regionalne razvojne agencije.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • Priprema projektno tehničke - dokumentacije i studija
 • Provedba projekta
  • Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
  • Pristupačnost i komunalni sadržaji;
  • Edukacija i interpretacija;
  • Promocija i vidljivost
 • Upravljanje projektom

Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

Više informacija o Pozivu na strukturnifondovi.hr

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otvoren natječaj "Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode"

Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljuje se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 6 “Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“.

Sredstva ukupne vrijednosti 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj namijenjena su održivom korištenju prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini što primarno podrazumijeva povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima u ovim zaštićenim područjima od državnog značaja.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog natječaja su javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode čiji je osnivač Vlada Republike Hrvatske.
Također, Poziv potiče formiranje partnerstva prihvatljivih dionika na način da sinergijsko djelovanje u svim segmentima aktivnosti predloženog projekta da optimalan rezultat s obzirom na ulaganje te vrstu i potrebe samog projekta. Dopušteni partneri su: jedinice lokalne i regionalne samouprave, organizacije civilnog društva te uredi turističke zajednice.

U sklopu ovog Poziva, prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • Priprema studijske i projektne dokumentacije
 • Provedba projekta
  •        rekonstrukcija i/ili izgradnja posjetiteljske infrastrukture uključujući opremanje te razvoj posjetiteljskih sadržaja i proizvoda;                     
  •        edukacija i interpretacija;
  •        promocija i marketing destinacije na temu prirodne baštine.
 • Upravljanje projektom

Poziv je objavljen kao ograničeni postupak dodjele bespovratnih sredstava koji se pokreće izravnim slanjem cjelokupne dokumentacije unaprijed određenim prijaviteljima, i to u modalitetu trajno otvorenog poziva, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. travnja 2017. godine.

Više informacija o Pozivu na strukturnifondovi.hr .

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otvoren je  natječaj "Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela"

U cilju produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela, Ministarstvo poduzetništva i obrta danas je objavilo novi natječaj iz europskih fondova namijenjen turističkom sektoru.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti 304.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen MSP-ima kako bi se potaknule  investicije u početna ulaganja povezana s izgradnjom novih, proširenjem kapaciteta i/ili povećanjem kvalitete postojećih hotela koji će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije nudio.

Prijave na natječaj primat će se od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.

Uvjete natječaja i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu pronaći na stranici strukturnifondovi.hr.

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________