Izrada Strategije razvoja održivog turizma i Nacionalnog plana