Europska teritorijalna suradnja

EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA 2014.-2020. (INTERREG V)

Europska teritorijalna suradnja dio je kohezijske politike od 1990. namijenjen rješavanju problema koji nadilaze upravne granice i iziskuju zajedničko rješenje te zajedničkom ostvarivanju potencijala raznih područja.

Za programsko razdoblje 2014. - 2020. prvi put u povijesti europske kohezijske politike donesena je uredba kojom se mjere obuhvaćene Europskom teritorijalnom suradnjom financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj suradnja se podupire trima ključnim komponentama: Prekograničnom (Interreg A) / Program prekogranične suradnje Hrvatska - Italija 2014.-2020. ; Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020. ; Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. ; IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. ; IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020. /, Transnacionalnom (Interreg B)Program Adrion ; Program Dunav ; Program Srednja Europa / i Međuregionalnom suradnjom (Interreg C).

Iznos dodijeljen Europskoj teritorijalnoj suradnji za proračunsko razdoblje 2014. - 2020. iznosi 8 milijardi i 948 milijuna EUR.

Sredstva su podijeljena na sljedeći način:

  • 74,05 % za prekograničnu suradnju: cilj ovih programa je zbližiti regije ili lokalne vlasti koje dijele granicu (kopnenu ili morsku) radi razvoja pograničnih područja, iskorištavanja njihova potencijala za rast, te hvatanja u koštac s prepoznatim zajedničkim izazovima;
  • 20,36 % za transnacionalnu suradnju: ovi programi obuhvaćaju veća transnacionalna područja, a cilj im je poboljšati suradnju na temelju djelovanja kojim se promiče integrirani teritorijalni razvoj između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela na velikim europskim geografskim područjima. Uključivat će i morsku prekograničnu suradnju kada ona nije obuhvaćena prekograničnim programima suradnje;
  • 5,59 % za međuregionalnu suradnju: cilj ovih programa je povećati djelotvornost kohezijske politike na temelju djelovanja kojim se promiče razmjena iskustava među regijama u pitanjima kao što su osmišljavanje i provedba programa, održivi urbani razvoj, te analiza razvojnih trendova na području Unije.

U načelu se potpora za sve unutarnje i vanjske kopnene granice EU-a te morske granice (regije koje dijeli najviše 150 km ili, u slučaju najudaljenijih regija, više od 150 km) pruža kroz komponentu prekogranične suradnje. Područja obuhvaćena transnacionalnom suradnjom određuje Komisija, uzimajući u obzir makroregionalne strategije i strategije zatvorenih mora, a države članice imaju mogućnost dodavanja susjednih područja. Međuregionalna suradnja obuhvaćat će cijelo područje Unije. Najudaljenije regije u jednom programu suradnje mogu kombinirati mjere u okviru prekogranične i mjere u okviru transnacionalne suradnje. Treće zemlje također mogu sudjelovati u programima suradnje.

Za više informacija:

http://www.strukturnifondovi.hr/teritorijalna-suradnja

http://www.arr.hr/eu-programi-2014-2020

https://www.facebook.com/pages/Teritorijalna-suradnja-HR/838824696134499