Visoko obrazovni programi

Djelatnost visokog obrazovanja obavljaju visoka učilišta i uređena je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17).

Sveučilišni studiji obuhvaćaju tri razine: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij.

Stručni studiji obuhvaćaju dvije razine: stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij.

U Republici Hrvatskoj visoko obrazovne programe za obrazovanje stručnog kadra u sportu provode Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu i Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) člankom 77. propisuje da se u svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovoga dugoročnog razvoja ustrojava informacijski sustav u sportu.

U skladu s navedenim, podaci o programima koje su dostavile visoko obrazovne ustanove objavljeni su na poveznici: https://iss.sdus.hr/#/home/skolovanje