Formalni programi osposobljavanja i usavršavanja

Djelatnost obrazovanja odraslih uređena je Zakonom o obrazovanju odraslih („Narodne novine“, broj: 17/07, 107/07 i 24/10).

Sukladno članku 4. navedenoga zakona, programe osposobljavanja odraslih mogu izvoditi ustanove registrirane za djelatnost obrazovanja odraslih. Ustanove koje žele izvoditi programe obrazovanja odraslih trebaju od ministarstva nadležnog za područje obrazovanja ishoditi rješenje o odobrenju izvođenja programa obrazovanja odraslih.

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) člankom 77. propisuje da se u svrhu sustavnog praćenja stanja u sportu i njegovoga dugoročnog razvoja ustrojava informacijski sustav u sportu.

U skladu s navedenim, podaci o programima za osposobljavanje i usavršavanje koje su dostavile ustanove za obrazovanje odraslih objavljeni su na poveznici: https://iss.sdus.hr/#/home/skolovanje