Natječaj za izgradnju i obnovu infrastrukture

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini

  1. Natječaj
  2. Smjernice za podnositelje prijava
  3. Prilog1 dodatak A-kontrolni obrazac
  4. Prilog2 dodatak B-prijavni obrazac
  5. Prilog3 dodatak C-proračun projektne prijave
  6. Prilog4 kriterij bodovanja projektnih prijava
  7. Prilog5 obrazac financijskog izvješća o provedenom projektu

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 16. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine. Prijavitelj se obvezno prijavljuje putem online prijave na slijedećoj poveznici : https://e-upitnik.gov.hr/index.php/716564/lang-hr

Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini raspisuje se na temelju članka 75. stavka 1. točke 2. i članka 75. stavka 7. Zakona o sportu (NN 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 - Ispravak, 98/19, 47/20 i 77/20 - Uredba) te se njime provode mjere iz Nacionalnog programa športa 2019.-2026. obuhvaćene u Općem cilju 4 „Uspostaviti sustavan i racionalan pristup upravljanja održivom športskom infrastrukturom“.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. (NN 135/20), Ministarstvo turizma i sporta  raspisuje Natječaj za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2021. godini.

Cilj Natječaja je poticanje razvoja sportske infrastrukture te zadovoljavanje javnih potreba u sportu kroz poticanje i planiranje rekonstrukcije postojeće te izgradnje nove sportske infrastrukture na području Republike Hrvatske, kao načina promidžbe sportskih vrijednosti i popularizacije sporta među građanima, unaprjeđenja sustava sporta te međunarodne sportske promocije Republike Hrvatske.

Cilj je i ispraviti pogreške na postojećim sportskim građevinama koje utječu na kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete i druge propise koje sportske građevine trebaju zadovoljavati kako bi bile odgovarajuće za sigurno i nesmetano obavljanje sportske aktivnosti svim korisnicima, a ujedno i da bi bile kompatibilne s propisima krovnih svjetskih ili europskih udruženja za pojedini sport.