Natječaj za poticanje lokalnog sporta

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a u skladu s odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15), Ministarstvo turizma i sporta raspisuje Natječaj za sufinanciranje sportskih programa obuke neplivača „Hrvatska pliva“ i Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja.
 
Temeljni ciljevi Natječaja su osmisliti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju sporta, a usmjerene su na poticanje bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem, organiziranje sportskih natjecanja ili sudjelovanja na sportskim natjecanjima, povećati broj korisnika koji su uspješno prošli programe obuke neplivača, naučili plivati i potaknuti ih na organizirano bavljenje plivanjem te omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalim članovima društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unaprijeđenu psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za bavljenje sportom na cjelokupnom području Republike Hrvatske

Arhiva