Rezultati provedenih istraživanja za Analizu stanja za potrebe Nacionalnog programa športa