Izrada Nacionalnog programa športa 2019.-2026.

Nacionalni program športa donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od osam godina, i njime se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja športa, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji razvoja i mjere kontrole njegove provedbe.

Radno tijelo za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa športa, imenovala je državna tajnica Središnjeg državnog ureda za šport Janica Kostelić, a s radom je počelo 17. ožujka 2017. godine.

S ciljem prikupljanja podataka s „terena“ odnosno upoznavanja s aktualnim problemima u športu, a u svrhu izrade Analize stanja, održano je sedam (7) radionica u isto toliko gradova Republike Hrvatske (Zagreb, Varaždin, Bjelovar, Split, Rijeka, Zadar i Osijek) s predstavnicima športskih zajednica i svih ostalih dionika športa s regionalne i lokalne razine. S istim ciljevima u Središnjem državnom uredu za šport održane su radionice i s nacionalnim športskim savezima (pet grupa = pet radionica, pozvani su bili svi nacionalni športski savezi - olimpijskih, neolimpijskih, privremenih i pridruženih članova HOO-a) te predstavnicima pet krovnih športskih organizacija.

Predsjednica Radnog tijela bila je dr.sc. Sanda Čorak, dopredsjednica HOO-a, dok su članovi bili izv.prof.dr.sc. Tomislav Krstičević (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), doc.dr.sc. Dražen Čular (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu), Hrvoje Čustonja (Hrvatski školski sportski savez), Ticijan Komparić (Hrvatski paraolimpijski odbor), dr.sc. Vanja Smokvina (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), dr.sc. Martina Jeričević, Nataša Muždalo i Darko Vučić (Središnji državni ured za šport).