Evidencija pravnih osoba

Člankom 42. stavkom 2. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) propisano je da sve pravne osobe u sustavu sporta mogu obavljati sve sportske djelatnosti u skladu s ovim Zakonom i propisima koji uređuju trgovačka društva, udruge i ustanove, osim sudjelovanja u sportskom natjecanju te organiziranja i vođenja sportskog natjecanja koje mogu obavljati samo udruge i trgovačka društva, a stavkom 3. istoga članka propisano je da pravna osoba ne može započeti s obavljanjem sportske djelatnosti prije upisa u Evidenciju pravnih osoba u sportu koja je sastavni dio Nacionalnog informacijskog sustava u sportu.

Člankom 66. stavkom 14. propisano je da Zahtjev za upis u Evidenciju pravnih osoba u sportu pravne osobe koje nisu članice krovnog sportskog udruženja ili nacionalnog sportskog saveza podnose tijelu državne uprave nadležnom za sport.
Zahtjev za upis u Evidenciju pravnih osoba u sportu se podnosi putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu pod sljedećom poveznicom:


Izvadak iz Evidencije pravnih osoba u sportu možete preuzeti putem Nacionalnog informacijskog sustava u sportu na poveznici https://sport.gov.hr/#/home/evidencijaPravnihOsoba