Nacionalni informacijski sustav u sportu

Slika /2023_WEBMINTS/230127_Nisus.jpg
Ministarstvo turizma i sporta sukladno članku 64. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj: 141/22) ustrojava i vodi Nacionalni informacijski sustav u sportu.
 
Glavni cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu:            
 • Osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka po svim segmentima sporta u Republici Hrvatskoj koji se financiraju iz proračunskih sredstava namijenjenih za javne potrebe u sportu;
 • Osigurati digitalno podnošenje zahtjeva za upis/prijavu u evidencije i registre;
 • Osigurati javno dostupne informacije u sportu.
Nacionalni informacijski sustav u sportu obuhvaća sljedeće registre i evidencije:
 1. Evidenciju sportaša;
 2. Registar kategoriziranih sportaša;
 3. Registar stručnih kadrova;
 4. Evidenciju pravnih osoba u sportu;
 5. Evidenciju sportskih građevina;
 6. Evidenciju sportskih natjecanja i rezultata;
 7. Registar samostalne sportske djelatnosti;
 8. Evidenciju sportskih nagrada, naknada i stipendija;
 9. Evidenciju financijskog praćenja sportskih programa;
 10. Evidenciju programa školovanja, osposobljavanja i usavršavanja;
 11. Evidenciju obrta;
 12. Evidenciju pravnih osoba ovlaštenih za licenciranje;
 13. Evidenciju natječaja i javnih poziva;
 14. Evidenciju sportske inspekcije;
 15. Evidenciju priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija;
 16. Evidenciju zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja.
 
Podaci koji se nalaze u Nacionalnom informacijskom sustavu u sportu mogu se učiniti dostupni javnosti u obliku skupa (otvorenih) podataka ili kroz izvještajni sustav u otvorenom i strojno čitljivom obliku, a služe kao podloga za izradu strateških dokumenata iz područja sporta i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja. Razmjena podataka s drugim sustavima provodi se sukladno propisima o državnoj informacijskoj infrastrukturi i propisima zaštite podataka te zaštite osobnih podataka.

Način unošenja i pristupa podacima Nacionalnog informacijskog sustava u sportu, kao i detaljniju razradu sadržaja te vrstu i oblik informacija koje se prikupljaju pravilnikom propisuje čelnik tijela državne uprave nadležnog za sport.
  * produkcijska okolina za unos podataka od strane vanjski administratora (savezi, krovne organizacije, JLPRS i ostali kojima su izdani korisnički računi za unos podataka).