Pristupačni turizam – financiranje

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva
 
U okviru Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, koji se provodi od travnja 2018. godine, Ministarstvo turizma i sporta ugovorilo je 41 projekt ukupne vrijednosti 61.756.151,93 HRK (85% Europski socijalni fond, 15% Državni proračun). Projektne aktivnosti odnose se na provedbu obrazovnih programa u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz koje se osposobljavaju ranjive skupine (mlađi od 25, stariji od 54, osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposleni) za rad u sektoru te stručnjaci iz sektora turizma i ugostiteljstva za rad s ranjivim skupinama.
 
S provedbom su završila sveukupno 33 projekta, od toga u 2021. godini 19 projekata, dok je još u provedbi 8 projekata. Do sada je ukupno korisnicima isplaćeno 52.238.952,74 HRK, od toga je 5.701.057,10 HRK isplaćeno u 2021. godini. Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 u 2021. godini za još 3 projekta omogućeno je produljenje razdoblja provedbe. Što se tiče ranjive skupine osobe s invaliditetom, do kraja ugovornog razdoblja planirana je edukacija 189 osoba s invaliditetom, a do kraja 2021. godine educirano je njih 148.
 
U ožujku 2021. godine objavljena je druga faza Poziva „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ pod nazivom „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva II“. Poziv je namijenjen isključivo ciljnoj skupini osoba s invaliditetom, a namjera je da se obuhvati najmanje 1350 nezaposlenih OSI-ja te najmanje 18 stručnjaka u sektoru turizma i ugostiteljstva (predavači i mentori), koji će u sklopu projekta unaprijediti svoja stručna i andragoška znanja za rad s osobama s invaliditetom. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 27.655.000,00 HRK, od toga najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, a najviši 2.500.000,00 HRK. U okviru Poziva predviđeno je financiranje najmanje 14 projekata, a potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstvima očekuje se u prvom kvartalu 2022. godine.
 
Iako zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 Ministarstvo turizma i sporta nije bilo u mogućnosti održavati aktivnosti vezane uz podizanje svijesti o socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, promovirati i prezentira takve projekte/nositelje projekata, no Ministarstvo je u travnju 2021. godine održalo online informativnu radionicu za Poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i  ugostiteljstva II.“ te je za potrebe potpisivanja ugovora u studenome izradilo promotivne materijale, koji će biti podijeljeni budućim Korisnicima projekata unutar ovog poziva.
 
Ministarstvo turizma i sporta je kroz natječaje i javne pozive dodatnim bodovima poticalo na inkluziju, bilo da se radilo o bodovima za zapošljavanje osoba s invaliditetom na projektu, bilo da se radilo o bodovima za elemente pristupačnosti kroz projekt. 
 
Program razvoja javne turističke infrastrukture
 
Od 2013. godine, Ministarstvo turizma i sporta provodi Program razvoja javne turističke infrastrukture (namijenjen javnom sektoru) te su predmetni javni pozivi uključivali i kriterij prilagođenosti projekata osobama s invaliditetom, a koji je donosio dodatne bodove (u onim točkama gdje je to i moguće – npr. plaže i kupališta te centri za posjetitelje i interpretacijski centri). Tako se kod projekata plaža i kupališta dodatno bodovala pristupačnost projekta osobama s invaliditetom: omogućen pristup i kretanje osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću (rampe/liftovi za invalide, sanitarni čvorovi za invalide) i prilagođenost projekta drugim ranjivim skupinama.
 
Kod centara za posjetitelje i interpretacijskih centara dodatno se bodovala pristupačnost projekta osobama s invaliditetom: omogućen pristup i kretanje osoba s invaliditetom ili smanjenom pokretljivošću (rampe/liftovi za invalide, sanitarni čvorovi za invalide, oznake na brajevom pismu, taktilne crte vodilje, pristupačnost projekta informacijama i komunikaciji za gluhe i slijepe osobe) i prilagođenost projekta drugim ranjivim skupinama. 
 
Projekt Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam

Ministarstvo turizma i sporta je nositelj projekta Hrvatski digitalni turizam – e-Turizam. Partneri na projektu su Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Splitsko-dalmatinska županija, a projekt se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ERDF i ESF).
 
Cilj projekta je poboljšati komunikaciju između građana i javne uprave u turizmu te povećati učinkovitost i transparentnost javne uprave u pružanju javnih usluga u turizmu prema građanima kroz uspostavu osam kvalitetnih, brzih i korisnički orijentiranih usluga na višim razinama informatiziranosti: Središnji turistički registar, Upravni postupci kategorizacije ugostiteljskih i turističkih objekata te izdavanja rješenja pružateljima usluga u turizmu, Neupravni postupci i dodjele potpora za razvoj turizma, Prijava i odjava gostiju, Pružanje turističkih informacija i promoviranje hrvatskog turizma, Središnji portal za razvoj turizma, Mobilna aplikacija za praćenje obrade zahtjeva upravnih i neupravnih postupaka te prijava i odjava gostiju, Mobilna aplikacija za odabrane prioritetne oblike turizma za promociju hrvatskog turizma s modulima.
 
Svrha turističko-informacijskog portala 'croatia.hr', iz nadležnosti Hrvatske turističke zajednice, je na jednom centralnom mjestu pružiti turističke informacije i podatke te promocija hrvatskog turizma. Turistima će se omogućiti pristup svima informacijama i sadržajima relevantnim za pripremu i planiranje njegovog posjeta i boravka u Hrvatskoj. Sustav turističkih zajednica u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom bit će zadužen za unos informacija na portal croatia.hr ukoliko pojedini pružatelj usluge nudi sadržaj i usluge prilagođene osobama s invaliditetom.
 
Projekt je naslonjen na socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom s dva aspekta kao korisnika: aplikacije prilagođene potrebama određenih invaliditeta s jedne strane te informacije o pristupačnosti destinacija, objekata, turističkih usluga i proizvoda, s druge strane. Sva aplikativna rješenja razvijena kroz ovaj projekt imat će prilagođen dizajn osobama s invaliditetom. Osiguranje pristupačnosti aplikacija za sve ranije spomenute e-usluge osigurat će se prije puštanja u produkciju kroz postupke certificiranja(testiranja i usklađivanja).
 
NAJAVE 
 
I. Objava Javnog natječaja Sufinanciranje projekata udruga u 2022.
 
Natječaj je podijeljen u dva programska područja:
 
  1. PP1 – projekti poticanja na razvoj karijere u turizmu
  2. PP2 – projekti razvijanja svijesti o pristupačnom turizmu
 
Objava se očekuje početkom svibnja.
 
II. RadioniceTurizam - pristupačan za sve“
 
U suradnji s uredom Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Ministarstvo će organizirati regionalne radionice s ciljem jačanja svijesti o potrebama i mogućnostima razvoja pristupačnog turizma.
 
Ciljane skupine su:
  • pružatelji usluga smještaja
  • turističke zajednice
  • predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • predstavnici lokalnih razvojnih agencija
  • predstavnici osoba s invaliditetom
 
Uskoro više!