Mladi u turizmu – financiranje

 • Program poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini  -  Stipendije 

Ministarstvo turizma i sporta provodi Program poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini  - Stipendije u suradnji s poslodavcima i županijskim obrtničkim komorama.

Ministarstvo turizma i sporta s ciljem motiviranja mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova, a samim time i cijelog turističkog sektora, te kvalitetnijeg povezivanja obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu, program stipendiranja učenika i studenata provodi od 2008. godine te je do sada sufinancirano preko 2.000  stipendista za koje je isplaćeno preko 14 milijuna kuna.

Riječ je o stipendijama koje ministarstvo provodi u suradnji s tvrtkama, odnosno hotelima, kampovima, turističkim agencijama te županijskim obrtničkim komorama, na način da svaki dionik participira u ukupnom iznosu stipendije i to poslodavac minimalno 30 posto, dok Ministarstvo maksimalno 70 posto ukupne stipendije.

Temeljem navedenog programa učenicima i studentima koji se obrazuju za rad u turizmu i ugostiteljstvu  odobrava se u školskoj/akademskoj godini maksimalno 2.000 kuna mjesečne stipendije u razdoblju od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022. godine.

Odmah po završetku redovnog školovanja, odnosno studiranja, partner ima obavezu sklopiti sa stipendistom ugovor o radu na određeno vrijeme ili ugovor o radu pripravnika. Stipendist tijekom primanja stipendije ima obavezu redovito obavljati stručnu praksu, upisivati razrede/godinu u redovnom roku te ostati u radnom odnosu u tvrtki 12 mjeseci.

Više informacija na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta na poveznici.

 • Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u turizmu - PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA U TURIZMU

Ministarstvo turizma i sporta  provodi program „Promocija zanimanja“ – PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM. Program se provodi od 2009. godine u cilju jačanja kompetencija i podizanja kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih i umjetničkih škola motiviranjem mladih za rad u turizmu, podizanjem razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, upoznavanjem učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu, povezivanjem obrazovnih institucija i privatnog sektora.

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola kroz:

 • motiviranje mladih za rad u turizmu
 • podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru
 • međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces
 • upoznavanje učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima razvoja karijere u turizmu
 • povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora
 • razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika
 • razvijanje poduzetničkog duha kod učenika
 • razvijanje timskog rada kod učenika

 
Nakon završetka projekata, međuresorno Povjerenstvo bira najbolja tri projekta svake godine.
 
Više informacija o pozivu možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta na poveznici.
 
NAJAVE

 • Program poticanja obrazovanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini  -  Stipendije 2022./23. Objava u listopadu 2022.
 • Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u turizmu - Promocija i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u turizmu u 2022./23. Objava u rujnu 2022.