Europska komisija objavila je poziv za prijavu projektnih prijedloga na temu Prijelaza prema održivijem i otpornijem ekosustavu - osnaživanje turističkih MSP-ova (SMP-COSME-2023-TOURSME-01)

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

Cilj ovog poziva je doprinijeti prijelazu europskog turističkog ekosustava prema održivijim i otpornijim praksama u skladu s dokumentom Tourism Transition Pathway...

... pružajući izravnu podršku inovativnim projektima od strane malih i srednjih poduzeća, obuku ključnih dionika (obuka trenera) i obuku djelatnika malih i srednjih poduzeća o otpornosti i održivosti (gospodarskoj, društvenoj, zelenoj) kao i tehničku podršku, savjete i izgradnju kapaciteta najvećem mogućem broju malih i srednjih poduzeća sukladno njihovim potrebama.

Projekti trebaju obuhvatiti šire geografsko područje te prikupiti najbolje prakse s ciljem pružanja donositeljima politika aktualnih i empirijskih dokaza o provedbi prioriteta utvrđenih u dokumentu Tourism Transition Pathway
  
Očekivani proračuni pojedinih projekta (maksimalni iznos potpore) kretat će se između 1.700.000 EUR i 2.125.000 EUR po projektu. Prijedlozi se podnose od strane konzorcija prijavitelja do 21. veljače 2024. godine.  
  
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva (korisnici i povezani subjekti) moraju biti pravne osobe (javna ili privatna tijela)  sa sjedištem poslovanja u jednoj od zemalja koje ispunjavaju uvjete, odnosno članicama EU-a (uključujući prekomorske zemlje i teritorije (PTO)). Države koje nisu članice EU-a moraju ispunjavati uvjete da su članice Single Market Programa. 
  
Prijedlozi moraju biti podneseni od strane konzorcija prijavitelja (korisnika; nepridruženih subjekata) sukladno sljedećim uvjetima: 
− najmanje pet (5) i najviše osam (8) neovisnih subjekata iz najmanje tri (3) različite prihvatljive zemlje 
− najmanje dvije (2) organizacije za poslovnu podršku (BSO) iz dvije (2) različite prihvatljive zemlje 
− najmanje dvije (2) organizacije za upravljanje destinacijom (DMO) iz dvije (2) različite prihvatljive zemlje 
− najmanje jedna (1) institucija nadležna za osposobljavanje ili istraživanje npr. obrazovna ustanova, sveučilište, centar za obuku ili istraživački centar. 
 
Pristup prijavama i informacijama možete pronaći na poveznici: Transitioning to a more sustainable and resilient ecosystem - empowering tourism SMEs.

Pisane vijesti