EU fondovi

Slika /webslike/shdsjd.jpg

Ministartvo turizma i sporta nastoji potaknuti stvaranje boljih uvjeta za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u području sporta. Iako sport u programskom razdoblju 2014. – 2020. nije izdvojen kao zasebni prioritet, u okviru postojećih operativnih programa postoje određene mogućnosti za korištenje sredstava iz EU fondova s ciljem stvaranja boljih uvjeta za bavljenje sportom te za poticanje građana na tjelesnu aktivnost.

Primjerice, unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.–2020., prepoznata je potreba ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. U okviru navedenog programa otvorile su se određene prilike i za područje sporta, npr. za projekte koji se odnose i na građenje i/ili opremanje sportske građevine, objekta za slatkovodni sportski ribolov,  rekreacijske zone na rijekama i jezerima, biciklističke staze i sl. Također kroz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. omogućeno je provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, uključujući i sportske djelatnosti. Nadalje, 2018. godine po  prvi put su otvorene mogućnosti korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda specifično za područje sporta, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

S obzirom na veliki potencijal sporta za širi društveni razvoj, Ministartvo turizma i sporta će zagovarati uključivanje sporta kao jednog od prioriteta za financiranje u narednom programskom razdoblju.