Erasmus+: Sport

Slika /webslike/erasmus plus sport.jpg

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+: Sport naziv je za aktivnosti programa koje su isključivo povezane s područjem sporta.

U području sporta, program Erasmus+ podupire aktivnosti koje rezultiraju razvojem, prijenosom i provedbom inovativnih ideja i praksi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Očekuje se da će aktivnosti u području sporta utjecati na razvoj europske dimenzije u sportu stvaranjem, razmjenom i širenjem iskustava i znanja o različitim problemima koji utječu na sport na europskoj razini. Naposljetku, sportski projekti koji se podupiru u okviru programa Erasmus+ trebali bi dovesti do veće razine sudjelovanja u športu, veće tjelesne aktivnosti i više volontiranja.

Erasmus+ podupire nekoliko tipova aktivnosti u području sporta, uključujući:

  • Suradnička partnerstva čiji je cilj razvijati i provoditi zajedničke aktivnosti kojima se promiču sudjelovanje u sportu i tjelesna aktivnost, štiti integritet sporta (suzbijanje dopinga, borba protiv namještanja utakmica, zaštita maloljetnika), podržavaju inovativni pristupi za provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju u sportu te strategija EU-a u području socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti, podržava provedba smjernica EU-a o tjelesnim aktivnostima, volontiranje, zapošljavanje u sportu te obrazovanje i osposobljavanje u sportu i podržava provedba smjernica EU-a o dvojnim karijerama sportaša. Suradničkim partnerstvima trebali bi se poticati stvaranje i razvoj europskih mreža u području sporta.
  • Mala suradnička partnerstva čiji je cilj poticati socijalnu uključenost i jednake mogućnosti u sportu, promicati tradicionalne europske sportove i igre, podržavati mobilnost volontera, trenera, voditelja i osoblja neprofitnih sportskih organizacija te zaštititi sportaše, posebice one najmlađe, od zdravstvenih i sigurnosnih rizika unaprjeđenjem uvjeta treniranja i natjecanja. Mala suradnička partnerstva trebala bi promicati stvaranje i razvoj transnacionalnih mreža u području sporta.
  • Neprofitna europska športska događanja - dodjelom bespovratnih sredstava pojedinačnim organizacijama zaduženim za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćaju organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminare) te provedbu aktivnosti koje slijede nakon toga.
  • Jačanje baze dokaza za donošenje politika pomoću studija; prikupljanja podataka, anketa; mreža; konferencija i seminara kojima se širi dobra praksa iz država sudionica u Programu i sportskih organizacija te jačaju mreže na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima.

Kome je program namijenjen?

Program je otvoren širokom rasponu organizacija, uključujući među ostalim i javna tijela zadužena za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini, nacionalne olimpijske odbore ili nacionalne sportske saveze, sportske organizacije na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini, sportske klubove itd.

Gdje i kako se prijaviti?

Erasmus+ Sport provodi se na centraliziranoj razini što znači da godišnji poziv za prijavu projekata objavljuje i prijave zaprima Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu, koja ima sjedište u Bruxellesu.

Poziv za 2020. godinu

Europska komisija svake godine u Bruxellesu organizira „Erasmus+: Sport info dan“ koji je prilika za razmjenu savjeta i korisnih informacija za pripremu i podnošenje projektnih prijedloga, uključujući i financijske aspekte dodjele sredstava. Ovo događanje ujedno je prilika za susret i povezivanje s potencijalnim partnerima, kao i prezentaciju dosadašnjih primjera uspješnih projekata.

U Republici Hrvatskoj za sve zainteresirane potencijalne prijavitelje Informativni dan o programu Erasmus+: Sport organizira Središnji državni ured za sport u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom i Agencijom za mobilnost i programe EU.

Popis pojekata kojima su odobrena tražena sredstva putem natječaja Erasmus+: Sport u Republici Hrvatskoj (2015.-2018.) pronađite ovdje.