Dvodnevna radionica „Praćenje i vrednovanje Europske strategije Jadransko-jonske regije EUSAIR“ - prilika za jačanje institucionalnih kapaciteta u području praćenja i vrednovanja strateških dokumenata

  • Slika /2021_ilustrac_f/211108_eusair1.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo turizma i sporta, kao nacionalni projektni partner u projektu za podršku provedbe Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju, organiziralo je 4. i 5. studenog u Termama Jezerčica radionicu za jačanje institucionalnih kapaciteta u području praćenja i vrednovanja provedbe strateških dokumenata na primjeru Europske strategije Jadransko-jonske regije. Radionicu su vodili stručnjaci Instituta za razvoj i međunarodne odnose IRMO iz Zagreba, angažirani kroz postupak javne nabave za pružanje usluga u tom području.

Na radionici su sudjelovali, uz predstavnike Ministarstva turizma i sporta i predstavnici pet ostalih hrvatskih ministarstava važnih za provedbu EUSAIR strategije: Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture i medija te Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Radionica je iskorištena i kao mogućnost razmjene informacija i rasprava o tijeku i izazovima provedbi aktivnosti svakog od četiri tematska stupa EUSAIR-a - Plavi rast, Povezivanje regije, Kvaliteta okoliša i Održivi turizam.

Hrvatska je već dugo vremena na vrhu Europske unije po broju strateških dokumenata, na svim razinama upravljanja, od državne do regionalne i lokalne, a praćenju i evaluaciji njihove provedbe, ex-ante, interim ili ex-post evaluacijama kao važnim alatima upravljanja se tek odnedavno pridaje veća pozornost. Istaknuli su to u uvodnom dijelu radionice stručnjaci Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Pojasnili su da se uglavnom izrađuju samo obavezne i propisane evaluacije te da se malo pozornosti posvećuje dobivenim rezultatima i preporukama za daljnje djelovanje. Uz to, vrlo važna vrsta evaluacije, evaluacija tijekom provedbe programa tzv. interim evaluacija, radi se u Hrvatskoj tek odnedavno, a upravo je Ministarstvo turizma i sporta istaknuto kao ministarstvo koje je prvo 2017. godine napravilo iskorak u tom području.

U zadnjih nekoliko godina, prema ocjeni stručnjaka IRMO-a, ipak se uočava povećanje svijesti o važnosti evaluacije i ostvaruje napredak u tom području. Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU 2019. godine propisalo je Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja, NN 66/2019, koji definira načela, kriterije i standarde provedbe postupka vrednovanja akata strateškog planiranja propisanih Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a od ove godine uvedena je i obaveza povezivanja strateških dokumenta i razvojnog planiranja s proračunima kako bi se izbjeglo da strateški dokumenti ostanu samo lista lijepih želja bez financijskih resursa za njihovu realizaciju.

Na radionici su obrađene teme, uz prezentaciju primjera iz prakse i aktivno sudjelovanje prisutnih: evaluacija u okviru Kohezijske politike EU i što nalaže Europska komisija u tom području, važnost, osnovna načela i vrste evaluacije, kriteriji i evaluacijska pitanja, pet najčešće korištenih pokazatelja/indikatora evaluacije, glavni izazovi evaluacija te preporuke budućim evaluatorima. Radionica je financirana iz INTERREG ADRION EUSAIR Facility Point projekta, a stručnjaci IRMO-a, osim održavanja radionica u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta u području praćenja i vrednovanja (aktivnost 3), istim su ugovorom angažirani i na izradi baze znanja za cjelokupno područje Jadransko-jonske regije (aktivnost 1) te uspostavljanje okvira za praćenje i vrednovanje EUSAIR-a (aktivnost 2).

Evaluacija je izuzetno važan i snažan alat koji podupire djelotvorno upravljanje i donošenje odluka. Doprinosi odgovornosti za korištenje resursa te ostvarivanje rezultata. Održana radionica dolazi u pravo vrijeme i daje doprinos jačanju institucionalnih kapaciteta, boljem poznavanju i korištenju toga alata ne samo u provedbi Europske strategije Jadransko-jonske regije već i u pripremi i provedbi strateških dokumenata i nacionalnih operativnih programa izrada kojih su u tijeku za novi višegodišnji financijski okvir 2021-2027. godine.

Pisane vijesti