Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je greška u Naredbi o radobljima glavne sezone predsezone, posezone i vanseznne u turističkim mjestima - Prilog iz točke II. Naredbe, objavljenoj u "Narodnim novinama" broj 83 od 18. listopada 1995., pa se uz citiranu Naredbu ponovo objavljuje navedeni Prilog


Urbroj: 50501-95-876

Zagreb, 21. studenoga 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.