VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1604

Na temelju članka 5.a stavka 4. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA KORISNIKE STALNOG VEZA U LUCI NAUTIČKOG TURIZMA ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma za 2007. godinu, utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/06-01/02
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 9. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.