VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1602

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst, 64/2000 i 42/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. lipnja 2006. godine donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2007. GODINU

Članak 1.

Boravišna pristojba za 2007. godinu, utvrđuje se u sljedećim iznosima:
 

Razred turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama po osobi i noćenju

 

Za razdoblje

 

I.
glavna sezona

II.
predsezona i posezona

III.
izvansezona

A

7,00

5,50

4,50

B

6,00

4,50

3,50

C

5,00

3,50

2,50

D i ostala nerazvrstana mjesta

4,00

2,50

2,00

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/06-01/03
Urbroj: 5030114-06-1
Zagreb, 9. lipnja 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.