MINISTARSTVO TURIZMA

1273

Na temelju odredbi članka 4. stavka 4., članka 13. stavka 3. i 4., članka 15. stavka 2. i 3., članka 16. stavka 2. i članka 35. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 46/97 - pročišćeni tekst, 68/98 i 45/99), ministrica turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 57/95, 110/96, 24/97, 61/98, 137/98, 19/99, 39/99, 52/99, 43/00 i 52/00) u Prilogu I. »Elementi i mjerila za kategorizaciju hotela i motela« u točki I. »Uređenje i oprema«:

Podtočka 8. »Stubišta i hodnici - širina stubišta i hodnika - ne primjenjuje se na postojeće ugostiteljske objekte« mijenja se i glasi:

»8. Stubišta i hodnici - širina stubišta
i hodnika
_________________________________________________________________________

Stubište od prirodnih ili drugih odgovara-
jućih materijala najmanje širine 1,10 m,
a hodnici šrine 1,20 m, sa zaštitnom
trakom o– - - - -

Iznimno, odredbe o širini stubiša i hodnika
ne primjenjuju se na postojeće ugostiteljske
objekte koji se kategoriziraju u petu
kategoriju (jedna zvjezdica).

Stubište od prirodnih ili drugih odgovara-
jućih materijala najmanje širine 1,30 m, a
hodnici širine 1,50 m, sa zaštitnom trakom Ÿ o- - - 1

Iznimno, odredbe o širini stubišta i hodnika
ne primjenjuju se na postojeće ugostiteljske
objekte koji se kategoriziraju u četvrtu
kategoriju (dvije zvjezdice).

Stubište od prirodnih ili drugih odgovara-
jućih materijala najmanje širine 1,30 m,
a hodnici širine 1,50 m. Stubišta sa
zaštitnom trakom, a hodnici prekriveni
tepih stazom ili tepisonom Ÿ Ÿ o - - 2

Iznimno, odredbe o širini stubišta

i hodnika ne primjenjuju se na postojeće

ugostiteljske objekte koji se kategoriziraju

u treću kategoriju (tri zvjezdice).

Glavno stubište od prirodnih ili drugih

odgovarajućih materijala, koje povezuje sve

etaže i hodnici, najmanje širine 1,50 m.

Stubište i hodnici prekriveni tepih stazom

ili tepisonom (ne mora biti u cijeloj širini

stubišta i hodnika) Ÿ Ÿ Ÿ o - 2

Iznimno, ako je glavno stubište od mramora

ili drugih kamenih materijala, tada ne mora

biti pokriveno tepih stazom ili tepisonom.

Iznimno, odredbe o širini glavnog stubišta

i hodnika ne primjenjuju se na postojeće

ugostiteljske objekte koji se kategoriziraju

u drugu kategoriju (četiri zvjezdice).

Glavno stubište od prirodnih ili drugih

odgovarajućih materijala, koje povezuje

sve etaže, najmanje širine 1,50 m,

a hodnici širine 1,75 m, prekriveni tepih

stazom, tepisonom ili tepihom (ne mora

biti u cijeloj širini stubišta i hodnika) Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ o 2

Iznimno, ako je glavno stubište od

mramora, tada ne mora biti pokriveno

tepih stazom, tepisonom ili tepihom.

Iznimno, odredbe o širini glavnog stubišta

i hodnika ne primjenjuju se na postojeće

ugostiteljske objekte koji se kategoriziraju

u prvu kategoriju (pet zvjezdica).

Oznake komunikacije o o o o o -.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/00-01/38
Urbroj: 529-01-98-1
Zagreb, 5. lipnja 2000.

Ministrica
Pave Župan Rusković, v. r.