USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata objavljenom u "Narodnim novinama" broj 110 od 30. prosinca 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, MINIMALNIM UVJETIMA I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

U članku 98b. u stavku 2. u trećem retku umjesto riječi: treba trebaju stajati riječi: mogu se, u četvrtom retku umjesto riječi: moraju treba stajati riječ: mogu.

U stavku 3. u šestom retku umjesto riječi: treba trebaju stajati riječi: mogu se, u sedmom retku umjesto riječi: moraju treba stajati riječ: mogu.

U prilogu XI. Primjeri grafičkih rješenja standardiziranih oznaka smještajnih jedinica, u podnaslovu 1.4. Manji apartmani (junior suite) i veći apartmani (superior suite), u drugom i trećem primjeru oznake, u drugom retku teksta na engleskom jeziku umjesto riječi: Tip treba stajati riječ: Type.

Klasa: 011-01/96-01/63
Urbroj: 529-03-97-03
Zagreb, 28. siječnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.