MINISTARSTVO TURIZMA

3137

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 35/95. – pročišćeni tekst, 64/00., 42/05. i 68/07.), ministar turizma, na prijedlog županijskih skupština, donosi:

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O RAZDOBLJIMA GLAVNE SEZONE, PREDSEZONE, POSEZONE I VANSEZONE U TURISTIČKIM MJESTIMA

I.

U pregledu razdoblja glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima po pojedinim županijama koji je sastavni dio Naredbe o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i vansezone u turističkim mjestima (»Narodne novine«, broj 83/95., 95/95., 72/06. i 88/06.), u točki 8. iza riječi: »Općina Lokve« dodaje se:

TURISTIČKO MJESTO

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

VANSEZONA

Općina Lopar

16. 6. – 31. 8.

1. 1. – 15. 6.

1. 9. – 31. 12.

-


riječi: »Općina Omišalj« mijenjaju se i glase: »Općina Njivice – Omišalj«, a iza riječi: »Općina Vinodolska« dodaje se:

TURISTIČKO MJESTO

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

VANSEZONA

Općina
Viškovo

1. 1. – 31. 12.

-

-

-


II.

Točka 9. mijenja se i glasi:

ŽUPANIJA

TURISTIČKO MJESTO

GLAVNA SEZONA

PREDSEZONA

POSEZONA

VANSEZONA

9. Ličko-senjska

 

Grad Gospić

1. 1. – 31. 12.


Grad Novalja

15. 6. – 31. 8.

1. 5. – 14. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

Grad Otočac

1. 1. – 31. 12.


Grad Senj – osim mjesta Krasno

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

Grad Senj – mjesto Krasno

1. 1. – 31. 12.

Općina Brinje

1. 1. – 31. 12.

Općina Donji Lapac

1. 1. – 31. 12.

Općina Karlobag – osim mjesta Baške
Oštarije

1. 7. – 31. 8.

 

1. 5. – 30. 6.

 

1. 9. – 31. 10.

 

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

Općina Karlobag – mjesto Baške Oštarije

1. 1. – 31. 12.

Općina Lovinac

1. 1. – 31. 12.

Općina Perušić

1. 1. – 31. 12.

Općina Plitvička jezera

1. 7. – 31. 8.

1. 5. – 30. 6.

1. 9. – 31. 10.

1. 1. – 30. 4.
1. 11. – 31. 12.

Općina Udbina

1. 1. – 31. 12.

 –

Općina Vrhovine

1. 1. – 31. 12.


III.

U točki 13. riječi: »Zadarsko-kninska« zamjenjuju se riječju »Zadarska«, a u točki 15. riječi »Šibenska« zamjenjuju se riječima: »Šibensko-kninska«.

IV.

Ova Naredba stupa na snagu 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/08-01/98
Urbroj: 529-05-08-01
Zagreb, 25. kolovoza 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.