MEMORANDUM O SUGLASNOSTI

između

Ministarstva turizma Republike Hrvatske

i

Državne uprave za turizam

Narodne Republike Kine

o provedbi plana organiziranih grupnih

putovanja kineskih državljana u Hrvatsku

 

 

Hrvatsko izaslanstvo (dalje u tekstu «hrvatska strana») kojeg predvodi ministrica gđa. Pave Župan Rusković iz Ministarstva turizma Republike Hrvatske i kinesko izaslanstvo (dalje u tekstu» kineska strana») kojeg predvodi predsjednik g. He Guangwei iz Državne uprave za turizam, vodili su razgovore po pitanju organiziranih  grupnih  putovanja kineskih državljana u Hrvatsku i  planu njihove provedbe. U skladu s Ugovorom koji je zaključen između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Republike Hrvatske o suradnji na području  turizma, te potpisan u Zagrebu 29. svibnja 2000., obje strane suglasile su se o slijedećem:

 

 

Članak 1.

 

1.     Kineska strana će odrediti putničke  agencije  iz Kine (dalje u tekstu «odabrane kineske putničke agencije»), koje je Kineska državna uprava za turizam (CNTA) ovlastila  za organizaciju inozemnih putovanja kineskih državljana,  za organizaciju inozemnih putovanja kineskih državljana u Hrvatsku.

 

2.     Hrvatska strana će preporučiti Hrvatskoj udruzi putničkih agancija (HUPA) pri Hrvatskoj  gospodarskoj  komori  da predloži popis  putničkih agencija koje su registrirane u suglasnosti s važećim nacionlnim  zakonodavstvom, i sukladno zahtjevima za vanjsko trgovinsko poslovanje (dalje u tekstu «odabrane hrvatske putničke agencije»).

 

3.     Obje strane će jedna drugoj potvrditi, u pisanom obliku, popis odabranih putničkih agencija (s naznakom imena tvrtke, adresa, brojeva telefona, faksa, elektronske pošte i kontakt osoba, itd.). U slučaju  bilo kakvih promjena na popisima bilo koje od strana,  strana koja je izvršila  promjenu dužna je o tome obavijestiti drugu stranu u pisanom obliku.

 

4.     Upravni odjeli obje države  nadležni za  turizam  zahtjevat će od odabranih  putničkih agencija obiju strana da izaberu poslovne suradnike s popisa  druge strane, te da s njima potpišu međusobne ugovore o putovanjima. Takvi ugovori ne smiju biti u nesuglasju s odredbama ovog Memoranduma.

 

5.     Upravni odjeli obje države  nadležni za  turizam zahttijevat će i  vršiti  nadzor nad radom odobranih putničkih agencija kako bi zaštitili legitimna prava i interese turista. U slučaju da neka od tih putnička agencija povrijedi bilo koje zakonsko pravo i interes turista bit će joj izrečena kazna prema lokalnim propisima.

 

Članak 2.

 

Na zahtjev kineske strane, hrvatska strana će dostaviti kineskoj strani i odabranim kineskim putničkim agencijama slijedeće podatke:

 

(1) sve potrebne obavijesti koje se odnose na mogućnosti putovanja u Hrvatsku i unutar Hrvatske, važne turističke usluge koje se pružaju kineskim turistima i cijene takvih usluga, kao i sve ostale obavijesti koje  bi mogli tražiti vezano uz zakonita prava turista;

 

(2)  popis institucija i hotline u vezi s pritužbama kineskih grupa koje putuju u Hrvatsku.

 

 

Članak 3.

 

1.     Kineska strana zahtjeva da odlazak kineskih državljana i njihov povratak na kineski teritorij bude u grupama kad putuju u Hrvatsku kao turisti. Odabrane kineske putničke agencije moraju  imati pratitelja za svaku grupu.

 

2.     Hrvatska strana će pomoći odabranim putničkim agencijama u dodijeli vodiča grupe svakoj kineskoj turističkoj grupi koji će, u dogovoru s kineskim pratiteljem grupe, rješavati sve probleme na koje bi mogli naići kineski turisti za cijelo vrijeme boravka u Hrvatskoj.

 

3.     Ako bi član grupe ostao u Hrvatskoj ilegalno, putničke agencije obiju strana odmah će djelovati i pomoći nadležnim tijelima obiju strana da privede ili  vrati takvu osobu u što kraćem roku.

 

Članak 4.

 

1.     Kineska strana će od odabranih  kineskih  putničkih agencija zahtijevati imenovanje kurira, koji će imati identifikacijske isprave što ih je izdala CNTA, a služit će kao propusnica za njegov ili njezin ulazak u Veleposlanstvo ili konzulate RH u Kini, radi predaje zatjeva za vize za grupna putovanja. Za evidenciju Veleposlanstva kineska će strana  također  dostaviti sve obavijesti koji se odnose na predstavnike i ovlaštene kurire za svaku odabranu putničku agenciju. Hrvatska će strana osigurati olakšice pri ulasku takvih kurira u Veleposlanstvo u svrhu predaje zahtjeva za vize.

 

2.     Odabrane kineske putničke agencije koje dostavljaju zahtjeve za izdavanje viza za grupe kojima organiziraju putovanja, moraju predočiti slijedeće dokumente: službeni dopis potpisan od ovlaštenog predstavnika odabrane putničke agencije koji sadrži sve detalje o planiranom putovanju, popis putnika s imenima, potvrdu o plaćanju putnih troškova i troškova smještaja, potvrdu o osiguranju u skladu  s  kineskim propisima, zahtjeve za vize popunjene  od svakog člana grupe, važeće  putovnice i dvije fotografije za svaku osobu koja traži vizu. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini može zatražiti dodatne informacije ili dokumente od odabrane kineske putničke agencije. Zahtjev za vizu nosit će oznaku «OTT» (Organizirano turističko putovanje).

 

3.     Hrvatska strana odnosit  će se  prema kineskim turistima na isti način kao i prema turistima ostalih država i učinit će sve što može da pojednostavni proceduru izdavanja viza i osigura olakšice za grupe koje organiziraju odabrane kineske putničke agencije.

 

4.     Veleposlanstvo ili Konzulat RH u Kini neće prihvatiti zahtjeve za vize za grupna putovanja u Hrvatsku koje dostavi neka kineska putnička agencija, filijala ili osoba, osim odabranih  kineskih  putničkih agencija; ili ih, u ime kineskih državljanja, preda  neka organizacija ili osoba iz Hrvatske ili drugih zemalja baziranih u Kini. Ako hrvatska strana izda vize na osnovi takvih zahtjeva, kineska strana ne smatra se odgovornom za bilo kakve probleme koji mogu nastati na državnom području Hrvatske.

 

Članak 5.

 

U svrhu osiguranja nesmetanog putovanja kineskih državljana u Hrvatsku u organiziranim grupama, nadležni odjeli obiju strana   ažurno će razmjenjivati podatke i tijesno međusobno surađivati kako bi poboljšali sustav organizacije putovanja kineskih grupa u Hrvatsku. Obje strane pokušat će uzajamnim dogovorom riješiti bilo koji  problem koji bi mogao  nastati tijekom putovanja koja se organiziraju u skladu  s ovim Memorandumom.

 

Članak 6.

 

Ovaj Memorandum stupa na snagu datumom potpisa.

 

Ovaj Memorandum može otkazati bilo koja strana dostavom obavijesti devedeset (90) dana unaprijed.

 

Članak 7.

 

Organizirana grupna putovanja kineskih državljana u Hrvatsku započet će čim obje strane izvrše odgovarajuće pripreme.

 

Ovaj Memorandum potpisan je u Pekingu dana 18. veljače 2003., u dva primjerka,  oba na hrvatskom, kineskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta jednako vjerodostojna. U slučaju suprotnosti  u tumačenju, mjerodavan je engleski tekst.

 

 

 

 

Za Ministarstvo turizma                                   Za Državnu upravu za turizam

Republike Hrvatske                                            Narodne Republike Kine  

                           

Pave Župan Rusković                                             He Guangwei

Ministrica                                                                Predsjednik