STANDARDIZIRANE PLOČE ZA OBJEKTE KOJI SE KATEGORIZIRAJU:

 

 

 

 

 

 

IZVOĐAČ:  KORDUN – LAV d.o.o., Ozalj, Slapno 10

 

 

 

Standardizirane ploče za sobe i apartmane:

 

Dimenzije 30x30 cm = 250,00 kuna

Dimenzije 25x25 cm = 230,00 kuna

 

 

Standardizirane ploče za skupinu Hoteli:

 

Cijena 450,00 kuna

 

Standardizirane ploče za skupinu Hoteli s posebnim standardima:

 

Cijena 430,00 kuna

 

 

Uplata se vrši neposredno na žiro račun:

 

2407000-1100081609

 

 

Na uplatnici treba navesti: «za standardiziranu ploču"

 

Izvođaču treba poslati: