VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1713

Na temelju članka 8. stavka 1. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 35/95 – pročišćeni tekst i 64/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2004. godine donijela

UREDBU

o utvrĐivanju visine boraviŠne pristojbe za 2005. godinu

Članak 1.

Boravišna pristojba za 2005. godinu utvrđuje se u sljedećim iznosima:

 

            

Razred
turističkog mjesta

Boravišna pristojba u kunama
po osobi i noćenju

 

Za razdoblje

 

I. glavna

II. predsezona

III.

 

sezona

i posezona

izvansezona

A

7,00

5,50

4,50

B

6,00

4,50

3,50

C

5,00

3,50

2,50

D i ostala

 

 

 

nerazvrstana mjesta

4,00

2,50

2,00

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-04/04-01/02
Urbroj: 5030116-04-1
Zagreb, 30. lipnja 2004.

            Predsjednik
dr. sc.
Ivo Sanader, v. r.