1752

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli objavljenom u »Narodnim novinama« br. 48. od 2. svibnja 2002. godine, te se daje sljedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI, POSEBNIM STANDARDIMA I POSEBNOJ KVALITETI SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

 

U članku 2. u stavku 3. iza točke 8. treba stajati točka 9. koja glasi:

»9. da se objektu vrsta i kategorija utvrđuju u skladu s ovim Pravilnikom, a objekt je prije stupanja na snagu ovog Pravilnika bio razvrstan u neku od vrsta sukladno ranije važećem ili važe­ćem drugom propisu iz područja ugostiteljstva, bez obzira je li ta vrsta objekta podlijegala odnosno podliježe obvezi kategorizacije i je li objekt bio kategoriziran ili nije.«

U članku 16. stavak 2. treba glasiti:

»(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, po posebnom zahtjevu ugostitelja, a uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, ministar turizma može odobriti odstupanja od minimalnih uvjeta i uvjeta za pojedinu kategoriju objekta propisanih ovim Pravilnikom.«

Ispred članka 17. treba stajati naslov koji glasi:

»1.1. Nesmetano kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osob­lja«

U članku 27. stavku 3. umjesto brojke : »1,60 « treba stajati brojka: »1,20«.

Članak 32. treba glasiti:

»(1) Module smještajnih jedinica u novim smještajnim ob­jek­tima čine:

– Modul sobe čini ukupna korisna površina: predprostora, spavaćeg dijela sobe i kupaonice;

– Modul hotelskog apartmana (suite) čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak, kupaonice i zasebnog zahoda ako je propisan;

– Modul studio apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije u kojoj je dio namijenjen spavanju, boravku, blagovanju i kuhanju, te kupaonice;

– Modul apartmana čini ukupna korisna površina: predprostora, prostorije za spavanje, prostorije za boravak, blagovanje i kuhanje, kupaonice kupaonice i zasebnog zahoda ako je propisan;

(2) Propisana veličina modula je ista bez obzira na mogući kapacitet sobe propisan člankom 36. stavkom 3. ovog Pravilnika, odnosno u odgovarajućoj primjeni na ostale smještajne jedinice.«

Članak 36. treba glasiti:

»(1) Kapacitet smještajnog objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice, ako ovim Parvilnikom nije drukčije određeno,

 određuje se:

– za postojeće objekte prema broju kreveta ovisno o veličini modula,

– za nove objekte prema broju kreveta neovisno o veličini propisanog modula.

(3) S obzirom na kapacitet soba može biti:

– jednokrevetna - ima jedan krevet za jednu osobu ili francuski krevet;

– dvokrevetna - ima dva kreveta za jednu osobu ili francuski krevet;

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u postojećim smje­š­tajnim objektima s obzirom na kapacitet soba može biti i trokrevetna ako je veličina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m2 od propisane.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. i 4. ovog članka, s obzirom na maksimalni kapacitet soba može imati jedan dodatni krevet ako je veličina propisanog modula veća za tri metra kvadratna, odnosno jednokrevetna i dvokrevetna soba mogu imati dodatni krevet s krevetom na kat ako je veličina propisanog modula veća za 6m2.

(6) Odredbe stavka 3. i 5. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na ostale vrste smještajnih jedinica.

(7) Iznimno od stavka 3. i 5. ovog članka, u prostoriji za boravak smještajne jedinice koja ima takvu prostoriju mogu biti dva dodatna kreveta, ako nema dodatnih kreveta u prostoriji za spavanje.

(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi stavka 5. i 7. ovog članka, podrazumijeva se krevet postavljen na zahtjev gosta, koji može biti sklopivi ili fiksni i ne treba imati noćni ormarić i noćnu svjetiljku.«

 U članku 48. stavku 8. umjesto riječi : »može imati jednostavniju primjerenu opremu i uređaje« trebaju stajati riječi: »odnosno kuhinja u smještajnom objektu koji ima do 20 smještajnih jedinica može imati jednostavniju primjerenu opremu i uređaje«.

U članku 79. stavku 1. Pravilnika iza alineje pete umjesto točke na kraju treba stajati zarez, a u slijedećem retku riječi : » – Prilog XI. Elementi i mjerila za kategorizaciju ville«.

U Prilogu I. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

  u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na hotele koji imaju TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica (do 500 m od hotelskog ulaza)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 6., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za hotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u hotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »HOTELSKI APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za hotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u hotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji potpuno isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »KUPAONICA«,

u podtočki 6.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3 umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«.

u podtočki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 7. »ZASEBAN ZAHOD«:

– u naslovu iza riječi: »ZAHOD« u zagradi trebaju stajati riječi:

»(zaseban zahod nije obavezan, ali ako smještajna jedinica ima zaseban zahod tada su obavezni svi propisani elementi)«;

– pod stupcima 2*, 3* i 4* polja moraju biti osjenčana crnom bojom.

U točki 8. »KUHINJA«,

u podtočki 8.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po stavku 8. članka 48. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabina odvojena za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 8.2 »Spremanje proizvoda u rashladnim prostorima«, u točki 5. umjesto riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima (vidljivi vanjski kontroler)« trebaju stajati riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima«;

u podtočki 8.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 10. »USLUŽIVANJE HRANE«, u podtočki 10. 5. »Osoblje«, u točki 1. umjesto riječi: »soba« trebaju stajati riječi: »smještajnih jedinica«.

U točki 13. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 13.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu II. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU HOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 3. »SMJEŠTAJNE JEDINICE - MODULI (SOBA, HOTELSKI APARTMAN - SUITE), u podtočki 3.2. »Minimalna netto površina modula hotelskog apartmana ... » iza riječi: »kupaonica« u zagradi trebaju stajati riječi: »i zaseban zahod ako je propisan)« .

U Prilogu III. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

  u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na aparthotel koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u aparthotel)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 20% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«;

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 6., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci);

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »APARTMAN«,

u podtočki 6. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za aparthotele 4* i 5* obavezno pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 6.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u aparthotelima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 7. »KUPAONICA«,

u podtočki 7.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 7.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 9. »KUHINJA«,

u podtočki 9.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje I obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabina odvojena za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 9.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 14. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 14.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu IV. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU APARTHOTELA – NOVI OBJEKTI«:

U točki 3. »SMJEŠTAJNE JEDINICE - MODULI (SOBA, STUDIO APARTMAN, APARTMAN), u podtočki 3.1. »Minimalne neto površine modula sobe . . .« u točki 4. polje u stupcu 5* treba biti osjenčano crnom bojom.

U točki 8. »ZASEBAN ZAHOD« , u podtočki 8.1. »WC školjka, umivaonik«, u točki 9. i 10. polja u stupcima 3* i 4* trebaju biti osjenčana crnom bojom.

U Prilogu V. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKOG NASELJA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

– u točki 5. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s moguć­nošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na turističko naselje koje ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u turističko naselje)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 5., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »SOBA«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji potpuno isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. » HOTELSKI APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 6. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 6. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 6.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 7. »APARTMAN«,

u podtočki 7. 2. »Krevet«:

– u točki 3. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turistička naselja 4* i 5* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 4. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 7. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 7.3. »Oprema i uređenje«:

– u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim naseljima 4* i 5* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«;

– u točki 13. »Pisaći stol sa stolicom ili toaletni stol sa toaletnom stolicom ili stolicom« umjesto tamnog (crnog) polja u stupcu prvom označenom oznakom 2* i stupcu drugom ozna­čenom oznakom 3* trebaju biti bijela – neosjenčana polja.

U točki 8. »KUPAONICA«,

u podtočki 8.2. »Kada/tuš kada«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima» trebaju stajati riječi: »Kada minimalne dužine 1,50 m, s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 8.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 10. »KUHINJA«,

u podtočki 10.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 10.2. »Spremanje proizvoda u rashladnim prostorima«, u točki 5. umjesto riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima (vidljivi vanjski kontroler)« trebaju stajati riječi: »Kontrola temperature u svim rashladnim prostorima«;

u podtočki 10.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 11. »DORUČAK«,

u podtočki 11.3. »Ostalo«:

– u točki 1. »Grijanje (osim u objektima koji posluju ljeti)« polja u stupcima: 2*, 3*, 4*, i 5* trebaju biti osjenčana u crno;

– u točki 2. »Hlađenje (u zatvorenim prostorima) )« polja u stupcima: 3*, 4*, i 5* trebaju biti osjenčana u crno;

U točki 14. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 14.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu VII. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU TURISTIČKIH APARTMANA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«, u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«, u točki 5. umjesto riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica (do 500 m od ulaza u turističke apartmane)« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 30% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 2. »HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE I OSTALO«, u podtočki 2. 1. »Horizontalne i vertikalne komunikacije i ostalo (hodnici, stubišta, dizala)«, iza točke 5., u zadnjem retku umjesto riječi: »Za građevinu u kojoj nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija« trebaju stajati riječi: »U slučajevima propisanim odredbama članka 63. ovog Pravilnika u objektima u kojima nije moguće ugraditi dizalo za goste mora se izvršiti propisana kompenzacija«;

U točki 4. »STUDIO APARTMAN«,

u podtočki 4. 2. »Krevet«:

– u točki 2. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turističke apartmane 4* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 6. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 4.3. »Oprema i uređenje«, u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isklju­čuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamra­čivanje ili slično, a u turističkim apartmanima 4* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

U točki 5. »APARTMAN«,

u podtočki 5. 2. »Krevet«:

– u točki 2. umjesto riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)« trebaju stajati riječi: »Rublje za krevet: dvije plahte, jastučnica, pokrivač za svaki krevet - za turističke apartmane 4* obavezan je pokrivač u navlaci (jedna plahta ako je pokrivač u navlaci)«;

- u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«;

– u točki 6. umjesto riječi: »Dodatni jastuk (na zahtjev ), po osobi« trebaju stajati riječi:

 »Dodatni jastuk na zahtjev gosta«;

u podtočki 5.3. »Oprema i uređenje«:

– u točki 1. umjesto riječi: »Zastori za zamračivanje (ili slično) koji potpuno isključuju prirodno svjetlo« trebaju stajati riječi: »Zastori za zamračivanje ili slično, a u turističkim apartmanima 4* zastori ili slično, koji isključuju prirodno svjetlo«.

– u točki 13. »Pisaći stol sa stolicom ili toaletni stol sa toaletnom stolicom ili stolicom« umjesto tamnog (crnog) polja u stupcu 2* i stupcu 3* trebaju biti bijela – neosjenčana polja.

U točki 6. »KUPAONICA«,

u podtočki 6.2. »Kada/tuš kada« :

– u točki 2. umjesto riječi: »Kada minimalne dužine 1,60 m s toplom i hladnom vodom s rukohvatima (u kupaonicama koje nemaju kadu obvezna je kompenzacija)« trebaju stajati riječi: »Kada s toplom i hladnom vodom, s rukohvatima, u najmanje 50% kupaonica, a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada«;

– u točki 4. umjesto riječi: »Zaslon oko kade od PVC - a ili splinterproof-a« trebaju stajati riječi: »Zaslon od PVC - a ili splinterproof-a, najmanje do polovice dužine kade, a za tuš kadu u cijelosti«;

u podtočki 6.3. »Uređenje, oprema i ostalo«, u točki 8. umjesto riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili tuš kadu ili protuklizno dno kade ili tuš kade« » trebaju stajati riječi: »Protuklizni tepih za kadu ili protuklizno dno kade«.

U točki 8. »PROSTORIJE ZA OSOBLJE«, u podtočki 8.1. »Prostorije za osoblje«, u točki 2. umjesto riječi: »Zasebne tuš kabine za žene i muškarce« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«.

U Prilogu IX. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU PANSIONA – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO« ,

u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«:

  u točki 3. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na pansion koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«;

– u točki 5. umjesto riječi: »Parkiralište za 10% smještajnih jedinica« trebaju stajati riječi: »Parkiralište za 10% smještajnih jedinica – ne primjenjuje se gdje to objektivno nije moguće«.

U točki 4. »SOBA«, podtočki 4.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 5. »HOTELSKI APARTMAN«, u podtočki 5.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 7. »KUHINJA«,

u podtočki 7.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 7.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U točki 8. »DORUČAK«, u podtočki 8.3. »Ostalo« ispred riječi: »Grijanje (osim u objektima koji posluju ljeti)« treba stajati broj: »1«, a polja ispod riječi: »standard« I »komfor« trebaju biti osjenčana u crno.

U Prilogu XI. »ELEMENTI ZA KATEGORIZACIJU GUEST HOUSE – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U točki 1. »USLUGE RECEPCIJE I OSTALO«, u podtočki 1.3. »Sadržaji i usluge«,

u točki 2. umjesto riječi: »TV u boji u prostoru s moguć­nošću sjedenja« trebaju stajati riječi: »TV u boji u prostoru s mogućnošću sjedenja – ne primjenjuje se na Guest house koji ima TV u boji u smještajnim jedinicama«.

U točki 4. »SOBA«, u podtočki 4.2. »Krevet«, u točki 3. umjesto riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti)« trebaju stajati riječi: »Dodatni pokrivač po osobi (osim u objektima koji posluju ljeti), a ako je pokrivač poplun, tada dodatni pokrivač na zahtjev gosta«.

U točki 6. »KUHINJA«,

u podtočki 6.1. »Oprema i osoblje«:

- u točki 2. umjesto riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika« trebaju stajati riječi: »Prostori i uređaji za čišćenje i obradu namirnica sukladno općim odredbama ovog Pravilnika - ne primjenjuje se u slučajevima iznimki po članku 48. stavku 8. Pravilnika«;

– u točki 19. umjesto riječi: »Tuš kabine odvojeno za žene i muškarce u sanitarnim prostorijama za osoblje« trebaju stajati riječi: »Tuš kupaonice sukladno općim odredbama ovog Pravilnika«;

u podtočki 6.3. »Spremanje proizvoda u drugim prostorima«, u točki 3. umjesto riječi: »Zasebna i prozračivana prostorija za komunalni otpad« trebaju stajati riječi:

»Zasebna i prozračivana prostorija, odnosno kontejneri ili odgovarajuće tipizirane posude, za komunalni otpad«.

U Prilogu XIII. »KOMPENZACIJA KRITIČNIH ELEMENATA I ROKOVI ZA ISPUNJENJE ZA OBJEKTE IZ SKUPINE HOTELI – POSTOJEĆI OBJEKTI«:

U naslovu Priloga umjesto riječi: »SUPINE« treba stajati riječ: »SKUPINE«.

U stupcu »Elementi za trajnu kompenzaciju (obveza je ispuniti sve elemente u cijelosti«, u polju ispod naslova »ZA KATEGORIJU**« riječi: » u objektima koji posluju« trebaju stajati u stupcu »Dozvoljeno odstupanje« u jedanaestom retku ispred riječi: »ljeti . . . » u dvanaestom retku.

U stupcu »Nedostatni obvezni elementi«, u odjeljku »nedostatak dizala za goste« u kolonama »Obvezni elementi« i »Elementi za trajnu kompenzaciju …«, u četvrtom polju riječi: »ZA KATEGORIJU ****« trebaju s obje strane biti od ostalog teksta odijeljene vodoravnom crtom kroz cijeli odjeljak.

U naslovu iznad druge tabele, umjesto riječi : »ROKOVI ZA ISPUNJENJE KRITIČNIH ELEMENATA« , trebaju stajati riječi : »ROKOVI ZA ISPUNJENJE KRITIČNIH ELEMENATA U POSTUPKU USKLAĐIVANJA PO ČLANKU 62. PRAVILNIKA I USKLAĐIVANJA KOMPENZACIJOM ».

U Prilogu XII. »GRAFIČKA RJEŠENJA STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI«:

Umjesto riječi : »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA , u svijetloplavoj boji.« trebaju stajati riječi: «REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO TURIZMA, u tamnoplavoj boji.«

Klasa: 011-01/02-01/46,
Urbroj: 529-04-02-3
Zagreb, 29. srpnja 2002.

Ministrica turizma
Pave Župan Rusković,
v. r.