VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska greška u Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 47 od 6. svibnja 1997., te se moli

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA KNJIGE ŽALBE

Članak 1. stavak 1. Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe glasi:

"U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe ("Narodne novine", broj 52/96.) u članku 2. stavku 1. točki 1. iza riječi: "obrtnici" dodaju se riječi: "javne ustanove koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode".

Klasa: 011-01/97-01/13
Urbroj: 529-02/97-02
Zagreb, 13. svibnja 1997.

Ministar
mr. Niko Bulić,
v. r.