ISPRAVCI

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom, utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o upisu turističkih vodiča, objavljenom u "Narodnim novinama", broj 62 od 24. srpnja 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UPISU TURISTIČKIH VODIČA

U nazivu Pravilnika umjesto riječi "upisu" treba stajati riječ "Upisniku".

Urbroj: 50501-96-690
Zagreb, 17. rujna 1996.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus,
v. r.