ISPRAVCI

Uvidom u izvorni tekst, utvrđeno je da u Pravilniku o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu ("Narodne novine" br. 22/96 od 20. ožujka 1996.) potrebno izvršiti sljiedeći

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

U članku 3., stavku 1. riječi:"... do ukupno najviše 10 odnosno 20 postelja, ..." - zamjenjuje se riječima:"do ukupno najviše 10 soba odnosno 20 postelja,...".

U članku 27., stavku 2. riječ: "Izdavanjem" treba zamjeniti riječju "Izdavanje".

Ministar

Niko Bulić. v.r.