MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 4. stavka 6. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O OBRASCU PRIJAVE I UPISNIKU O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA

Članak 1.

U obrascu broj 1., koji je sastavni dio Pravilnika o obrascu prijave i Upisniku o pružanju ugostiteljskih usluga u objektima zatvorenog tipa (»Narodne novine«, broj 14/96.), u PRIJAVI ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA U OBJEKTIMA ZATVORENOG TIPA pod A. PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI I UGOSTITELJSKOM OBJEKTU u uokvirenom prostoru točke 8. Kapacitet ugostiteljskog objekta, dodaju se riječi:

»Broj konzumnih mjesta - ukupno:

- sjedećih:

- stajaćih:

Broj soba:

Broj postelja:

Broj kamp jedinica:«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/96-01/02
Urbroj: 529-02/96-02
Zagreb, 12. travnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.