MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 27. stavka 3. i članka 29. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 48/95.), ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UPISNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU I OBRASCU ZAHTJEVA UGOSTITELJA

Članak 1.

U obrascu broj 2., koji je sastavni dio Pravilnika o Upisniku o minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva ugostitelja (»Narodne novine«, broj 14/96.), u ZAHTJEVU ZA UTVRÐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU pod A. OPĆI PODACI O UGOSTITELJU I UGOSTITELJSKOM OBJEKTU u uokvirenom prostoru točke 8. Kapacitet ugostiteljskog objekta, dodaju se riječi:

»Broj konzumnih mjesta - ukupno:

- sjedećih:

- stajaćih:

Broj soba:

Broj postelja:«,

a u tabeli pod B. MINIMALNI UVJETI KOJE TREBA ISPUNJAVATI UGOSTITELJSKI OBJEKT, brišu se riječi: »72. Sobe za iznajmljivanje koje nemaju vlastitu kupaonicu, imaju: - na svake tri sobe za iznajmljivanje koje imaju umivaonik jednu zajedničku kupaonicu - na svake dvije sobe za iznajmljivanje koje nemaju umivaonik jednu zajedničku kompletnu kupaonicu«.

Članak 2.

Ovaj Pavilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/96-01/03
Urbroj: 529-02/96-02
Zagreb, 12. travnja 1996.

Ministar
mr. Niko Bulić, v. r.