ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon završenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o turističkoj djelatnosti objavljenom u "Narodnim novinama" broj 8 od 31. siječnja 1996. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O TURISTIČKOJ DJELATNOSTI

U članku 1. umjesto riječi: "uređuje" treba stajati riječ: "uređuju".

U članku 3. stavku 1. iza riječi: "trgovačka društva" treba stajati riječ: "zadruge".

U članku 6. stavku 2. iza riječi: "mogu organizirati" treba brisati slovo: "i".

U članku 16. točki 3. umjesto riječi: "raspon" treba stajati riječ: "obim".

U članku 55. stavku 2. umjesto riječi: "Luka" treba stajati riječ: "Luke".

U članku 67. stavku 2. umjesto riječi: "ovoga Zakona" trebaju stajati riječi: "ovoga članka".

Klasa: 334-08/95-01/01

Zagreb, 6. ožujka 1996.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Berislav Živković, v. r.