Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska greška u Zakonu o boravišnoj pristojbi - pročišćeni tekst koji je objavljen u "Narodnim novinama" broj 35. od 26. svibnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI (pročišćeni tekst)

U članku 3. točki 2. iza riječi "osobe" treba dodati veznik "i".

Klasa: 334-05/93-01/06

Zagreb, 21. srpnja 1995.

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske

Odbor za zakonodavstvo

Tajnica

Marta Vidaković-Mukić, v. r.