Nakon obavljenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o boravišnoj pristojbi (pročišćeni tekst) koji je objavljeb u"Narodnim novinama" br. 35 od 26. svibnja 1995. godine, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI (PROČIŠĆENI TEKST)

U članku 3. točki 2. iza riječi: "i gluhe osobe" treba dodati riječi: ni osobe".

Klasa:334-05/93-01/06

Zagreb, 20. lipnja 1995:

Tajnica Odbora za zakonodavstvo

Marta Vidaković Mukić, v. r.