Objavljene izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga projekata za koje se traži sufinanciranje putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Slika /AAA_2020_MINTIS/logos/flag-of-european-union.jpg

Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“, kao i 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“.

  • Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ - Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I1.01) 
Ministarstvo turizma i sporta je dana 20. siječnja 2023. godine objavilo 3. izmjenu Poziva. S obzirom da je 2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. te da je izmjenama u točki 1.2. Svrha (cilj) Poziva u dijelu koji se odnosi na državne potpore dodan dio teksta:“ Iznos sufinanciranja za projekte koji ne sadržavaju državnu potporu  iznosi  100% prihvatljivih troškova za projekte ne ostvaruju neto prihode. U slučaju da se radi o projektu koji ostvaruje neto prihode (ovo se odnosi samo na učinke od investicijskih ulaganja iz projekta), iznos bespovratnih sredstava se utvrđuje izračunom financijskog jaza (eng. funding gap) između prihvatljivih troškova i neto prihoda (operativna dobit). Operativna dobit se za promatrano razdoblje mora svesti na sadašnju vrijednost i oduzeti od diskontiranih prihvatljivih  troškova ulaganja. Pri izračunu operativne dobiti u obzir se uzima i ostatak vrijednosti. U skladu s dosadašnjom praksom za projekte sufinancirane iz ESI fondova, za potrebe izračuna operativne dobiti, prihvaća se diskontna stopa od 4%.“ Budući da ove izmjene zahtijevaju prilagodbu dokumentacije (prijavni obrazac, studija izvedivosti i sl.) potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dovoljno vremena za pripremu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
  • Upute za prijavitelje_3.izmjena,
  • Obrazac 3. Izjava partnera_3.izmjena,
  • Obrazac 9. Izjava prijavitelja_partnera o kapacitetima u ITR1_3.izmjena,
  • Prilog 3.1 Postupak dodjele bespovratnih sredstava_3.izmjena.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na https://fondovieu.gov.hr/.
 
  • Objavljena 3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 1, 2 i 3 (NPOO.C1.6. R1-I2.01)
Ministarstvo turizma i sporta je dana 20. siječnja 2023. godine objavilo 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“ - Grupa 1, 2 i 3 (Referentni broj: NPOO.C1.6. R1-I2.01). S obzirom da je 2. izmjena Poziva objavljena 12. siječnja 2023. u okviru koje je u Poziv, za Grupu 1, dodan Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije te su uvedene značajne izmjene u Obrascu 12. Proračun ušteda,  Obrascu 13. Izjava glavnog projektanta o usklađenosti projektnog prijedloga s DNSH i Obrascu 14. Izjava ovlaštenog projektanta, kao i da su na pojedine stavke Uputa za prijavitelje te prije navedene obrasce naknadno kroz pitanja za pojašnjenjem zatražena dodatna tumačenja pojedinih stavki, potrebno je potencijalnim prijaviteljima omogućiti dodatno vrijeme za prilagodbu projektnih prijedloga.

Podnošenje projektnih prijedloga se produljuje te je isto dozvoljeno od 7. studenog 2022. godine u 12:00 sati do 1. ožujka 2023. godine u 12:00 sati.

Izvršene su odgovarajuće izmjene koje su unesene u dokumentaciju Poziva na način da su jasno istaknute. Mijenjaju se sljedeći dokumenti:
  • Upute za prijavitelje_3. izmjena,
  • Obrazac 3.1. Skupna izjava za partnera poduzetnika_3. izmjena,
  • Obrazac 15. Troškovi zelene i digitalne tranzicije_3. izmjena,
  • Prilog 3.3. Postupak dodjele bespovratnih sredstava_3. izmjene.
Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna na https://fondovieu.gov.hr/.
 

Pisane vijesti