Informiranje turističkog sektora o eko-oznakama: EU Ecolabel i EMAS

Slika /2022_odrzivi_web/220523_eko-oznake.png

S ciljem poticanja upravljanja razvojem održivog turizma i informiranja turističkog sektora u Hrvatskoj, Uprava za klimatske aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja organizira sastanke o službenim ekološkim oznakama Europske unije, EU Ecolabel i EMAS, odnosno o uvjetima i postupcima njihove dodjele.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti na sastanke putem sljedećih poveznica (dostupna su dva termina):
   
Program (trajanje sastanka sat i 30 minuta):
 
  • Uvodna riječ
  • Predstavljanje znaka zaštite okoliša EU Ecolabel
  • Predstavljanje znaka EMAS
  • Predstavljanje aktivnosti Ministarstva turizma i sporta povezanih s ekološkim označavanjem
  • Pitanja i odgovori
 
Zelena tranzicija je paradigma koja ima za cilj smanjiti štetni utjecaj na klimu i okoliš. Hrvatska dijeli klimatsku ambiciju iskazanu u Europskom propisu o klimi, koji postavlja zajednički cilj smanjenja emisije stakleničkih plinova za najmanje 55 posto do 2030. u odnosu na 1990. i postizanja klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. godine.

Scenariji smanjenja emisije stakleničkih plinova opisani su u Strategiji niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. koja će zajedno s novim zakonodavstvom usmjeriti razvoj Hrvatske prema drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Na tržištu postoje brojni certifikati i eko-oznake koji se nude, a ima i lažnog deklariranja. Neke od njih spadaju u same deklaracije te im nedostaje transparentnost i neovisnost (udruženja i kompanije često imaju upravo takve), a neke označavaju samo jedan aspekt utjecaja na okoliš (npr. energetska učinkovitost). Međutim, najvrjednije su one koje imaju neovisan sustav certificiranja, koje su transparentne i obuhvaćaju cijeli životni ciklus.

Europski znak EU Ecolabel službena je eko-oznaka Europske unije (EU) kojom se označavanju „zeleni“ proizvodi i usluge tj. oni koji imaju manje nepovoljan utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa u odnosu na istovrsne proizvode i usluge. Namijenjen je proizvodima i uslugama koji se stavljaju na tržište EU i putokaz su potrošačima da se radi o proizvodu i  usluzi koja udovoljava visokim standardima zaštite okoliša.

Kriteriji za dobivanje ove eko-oznake propisani su i iznad su zakonskog minimuma jer znak nije namijenjen svima već samo najboljim proizvodima i uslugama. Sve o znaku EU Ecolabel i mjerilima za uslugu turističkog smještaja u hotelima i kampovima dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije, a postupak dodjele na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:
Pored toga organizacije trebaju ozeleniti svoje unutarnje upravljanje na način da uvedu ekološki sustav upravljanja EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme), kako bi smanjile pritisak na okoliš i potrošnju resursa, a dugoročno i svoje troškove.

EMAS je norma za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje namijenjena svim vrstama organizacija, javnim i privatnim, koje žele kontrolirati svoj utjecaj na okoliš i klimu i žele unaprijediti svoje upravljanje. EMAS je prestižni certifikat Europske unije koji služi kao dokaz da organizacija poštuje visoke standarde u zaštiti okoliša. Sustav je transparentan i uključuje neovisnu verifikaciju od akreditiranih tijela. Za turistički sektor izrađen je vodič i sektorski referentni dokument koji sadrži primjere kako uvesti EMAS u organizaciju.

Sve o EMAS-u dostupno je na mrežnoj stranici Europske komisije, a nacionalni postupak prijave za registraciju provodi se preko Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:


U posljednje vrijeme sve više se ukazuje na problem lažnog zelenog marketinga i deklariranja tzv. zeleno pranje (greenwashing) te EU zajedno s državama članicama u svrhu zaštite potrošača radi na unapređenju politika i zakonodavstva kako bi se to spriječilo.

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) svojim dosadašnjim aktivnostima, ali i planovima snažno podupire održivi razvoj turizma i ekološko označavanje turističkih usluga i proizvoda. Od sudjelovanja u evaluaciji i dodjeli znaka EU Ecolabel, pa do pripreme javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, koji će u narednim mjesecima biti objavljen u cilju regionalne diversifikacije i specijalizacije hrvatskog turizma visoke dodane vrijednosti, MINTS uključuje ekološko označavanje kao važan instrument preobrazbe kako javnog, tako i privatnog dijela turističkog sektora.Pisane vijesti