Zaštita osobnih podataka

Prema čl. 18a. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12-pročišćeni tekst), ministar turizma je, odlukom od 14. 11. 2012. imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, Zagreb
T. 01 6169 211 ; F. 01 6169 200 ; E. osobni.podaci@mint.hr

  • Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)